Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego? Opłaty za energię w gospodarstwie rolnym mogą sięgnąć aż 20% wszystkich kosztów. W jednym okresie rozliczeniowym rachunki za prąd wynoszą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Tak wysokie opłaty związane są z ciągłym unowocześnianiem i modernizacją gospodarstw rolnych. Coraz większa liczba rolników inwestuje w nowe maszyny zasilane prądem.

Korzyści dla rolników wynikające z posiadania instalacji fotowoltaicznej

Energia z paneli fotowoltaicznych wytwarzana jest przez cały rok. Nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do sieci. 80% nadwyżki z powrotem trafia do gospodarstwa wieczorami lub w okresie jesienno-zimowym gdy produkcja energii jest niższa.

Właściciel gospodarstwa może odliczyć do 25% wartości instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego. Tym podatkiem objęte są użytki rolne lub grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Ulga pozwala na odliczenie 1/4 nakładów inwestycyjnych popartych dokumentami. Ulga nie rozliczona w danym roku przechodzi na następny rok. Może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od czasu zakończenia inwestycji.

Przykład: Rolnik płaci podatek rolny 5 tys. zł w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna pochłonęła budżet w wysokości 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł ( a więc 25% wartości instalacji). Oznacza to, że rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

Ważnym elementem jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie “Agro Energia”. W ramach tego programu na pożyczki i bezzwrotne dotacje przeznaczono 200 mln złotych. Właściciel gospodarstwa rolnego może sie ubiegać o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w wysokości do 40% kosztów. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli.: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne, pompy ciepła oraz magazyny energii.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna 25% nie przysługuje rolnikowi jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Gdy rolnik chce skorzystać z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agro energia.

Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd

Po osiągnięciu zwrotu z inwestycji koszty za energię gospodarstwa wiążą się jedynie z tymi za przesył. Gospodarstwo rolne od tego momentu może się cieszyć tanią, ekologiczną energią. Instalując fotowoltaikę gospodarstwo uniezależnia się od podwyżek prądu.

Symulacja instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa rolnego