Trzy lata temu Sejm przyjął ustawę dotyczącą rynku mocy, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Z tej ustawy wynika opłata mocowa, której wniesienie ma zapewnić stałe i bezproblemowe dostawy prądu.

Ciekawostką jest to, że pozyskane środki będą finansować utrzymanie rezerw energii z elektrowni węglowych.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu

Dopłata w gospodarstwie domowym będzie wynikać ze zużycia prądu i wyniesie od 1,87 do 10,46 zł.

Firmy będą się rozliczać w oparciu o zużycie w wybranych godzinach.

Ciekawe jest to, że posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą uniknąć opłaty mocowej.

Opłata mocowa ma zapewnić ciągłość dostawy energii przy stale rosnącym zapotrzebowaniu. Stanowi również zachętę dla firm energetycznych do modernizacji i unowocześniania infrastruktury energetycznej jak na przykład budowania nowych, nowoczesnych elektrowni.

Start dopłaty do rachunków wchodzi 1 stycznia 2021 roku.

Na fakturach pojawi się nowy składnik – opłata mocowa.

Wysokość opłaty mocowej w 2021 roku gospodarstw domowych (miesięcznie)

  • dla zużycia poniżej 500 kWh rocznie energii elektrycznej – 1,87 zł/m-c netto,
  • dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48/m-c netto,
  • dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł/m-c netto,
  • dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł/m-c netto.

Przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe zużywa 2400 kWh rocznie. Jego rachunek wzrośnie o 7,47 zł na miesiąc. W ciągu roku rachunek wzrośnie już o 89,64 zł.

Dla pozostałych grup odbiorców (np.: firm) w 2021 roku opłata ta uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,0762 zł/kWh.

Opłata mocowa w przypadku instalacji fotowoltaicznych

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą znacznie lub zupełnie ograniczyć opłatę mocową. Jeśli ich instalacja w całości pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną opłata mocowa nie będzie naliczana.

Warto się zastanowić nad odnawialnymi źródłami energii ponieważ pewne jest, że dodatkowe opłaty będą stale rosły.